Finpro: Asiakaslähtöinen verkkosivu-uudistus

Verkkoviestintä on olennainen elementti käytännössä kaikessa Finpron tekemisessä. Kävijöitä organisaation sivustoilla on kymmeniätuhansia joka kuukausi.

Onnistuminen kriittisessä aikataulussa

Finpron tehtävänä on tuoda kasvua Suomeen. Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Verkkoviestintä on läsnä kaikessa arkitekemisessä.

Finprossa työskentelee yli 200 asiantuntijaa yli 50 toimipisteessä ja yhteensä 40 maassa. Verkkoviestintä on olennainen elementti käytännössä kaikessa Finpron tekemisessä. Kävijöitä organisaation sivustoilla on kymmeniätuhansia joka kuukausi.

Finpro on vastikään käynyt läpi suuren uudistuksen, jossa viestinnän merkitys korostuu entisestään: organisaatio kokosi yritysten kansainvälistymispalvelut maksuttomiksi Export Finland -palveluiksi. Export Finland neuvoo suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa, tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja verkottaa pk-yrityksiä niin Suomessa kuin maailmalla. Tavoitteena on tarjota entistäkin tehokkaammin palveluita, joiden avulla yritysten kansainvälistyminen vauhdittuu ja vienti kasvaa.

Uudet palvelut on suunniteltu nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta ja tarpeista. Palvelujen uudistaminen edellytti Finpron verkkosivujen uudistamista. Ratkaisevan tärkeäksi kokonaisuuden toteutuksessa nousivat sekä aikataulu että kustannustehokkuus.

"Organisaatiomuutos konkretisoitui syyskuun alussa kahden erillisen sivuston julkaisuun. Loimme noin 2,5 kuukaudessa omat uusien brändien mukaiset sivut sekä Finprolle että Export Finlandille", Finpron Digital Communications Specialist Mikko Laaksonen kertoo.

Laaksosen mukaan juuri aikataulu oli koko projektin kriittisin tekijä. Onnistuminen vaati erityistä sitoutumista niin asiakkaan kuin Arcusysinkin puolelta. Sivustot toteutettiin avoimen lähdekoodin Liferay-tekniikalla. Liferayn Finpro valitsi kustannustehokkaana vaihtoehtona jo kolmisen vuotta sitten.

"Yhteistyömme Arcusysin ja Liferayn kanssa alkoi jo vuonna 2011. Julkisena organisaationa kilpailutimme tuolloin perussivustomme uusinnan. Liferay-tekniikka on palvellut meitä varsin hyvin, Laaksonen arvioi."
"Yhteistyö sujui mainiosti niin Finpron kuin sivuston graafisen ilmeen suunnittelijoidenkin kanssa. Sisältöjä on kaikkiaan tuhatkunta sivua, varsin laaja kokonaisuus siis. Sivustojen teknisenä toteuttajana vastasimme myös sisältöjen siirtämisestä. Koska aikataulu oli haasteellinen, kiinnitimme kesällä projektiin tavallista enemmän henkilöit", projektipäällikkö Tuomas Kokkonen Arcusysistä kertoo.