Kaleva: Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen keskiössä

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on ollut Kalevassa keskiössä.

Kaleva panostaa digitaaliseen liiketoimintaan

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on ollut Kalevassa keskiössä. Avoimen verkon ratkaisut tarvitsivat tuekseen aivan uudenlaisen liiketoimintaympäristön ja arkkitehtuurin, jonka määrittelivät Kalevan omat digitaalisen liiketoiminnan ammattilaiset ja omat sovelluskehittäjät. Julkaisualustan lisäksi tarvittiin skaalautuva ja modulaarinen sovelluskehitysympäristö sekä yhteistyökumppani, jonka toimintakulttuuri sopii Kalevan toimintatapoihin.

Yhteistyössä Arcusysin kanssa on suunniteltu arkkitehtuuria ja kehitetty Kaleva.fi-verkkopalvelua. Tämän lisäksi sovelluskehitysalustaan on toteutettu useita yksittäisiä toimintoja, kuten julkaisutyökalu, menokalenteri ja kuluttajan rekisteröitymisen, palkitsemisen sekä jatkossa myös ostamisen ja maksamisen mahdollistava kirjautumispalvelu. Verkkotoimitukselle julkaisutyökalu toimii päivittäin editorina sisällöntuotannossa, julkaisua helpottaen ja nopeuttaen.

Erittäin tyytyväisiä olemme olleet yhtään liioittelematta niin yritykseen, sen toimintatapoihin, kuin siihen miten asioista sovitaan. Kaikki lähtee ihmisistä sekä heidän kyvykkyydestä ja halusta tehdä työtä. Näin projektin ydinasiat: aikataulu, kustannukset ja lopputuotteen laatu ovat aina olleet kohdallaan, toteaa Liiketoimintajohtaja Juha Väyrynen Kaleva.

Kaleva.fi-verkkopalvelussa on parhaimmillaan ollut yli 375 000 eri kävijää ja 4,5 milj. sivulatausta viikossa. Kävijämäärät ovat Suomen kolmanneksi suurimpia ja artikkelin lukukertojen määrä toiseksi suurimpia sanomalehtien lukuja, vaikka Kaleva on neljänneksi suurin sanomalehti. Sovelluskehitystyö on mahdollistanut näiden tärkeiden mittareiden kehittämisen ja seurannan onnistumisen.

Kaleva jatkaa digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tiellä panostaen erityisesti kuluttajille suunnattuihin mainosrahoitteisiin palveluihin. "Digitaalisen sisällön ja palveluiden painoarvo kasvaa entisestään. Seuranta ja mittarointi on jo nyt erittäin pitkälle vietyä media-alalla myös ansaintalogiikankin kannalta. Verkossa on maksutonta, mutta myös maksullista sisältöä kuluttajille. Tämä ostamisen ja maksamisen logiikan muuttuminen luo kehitystarpeita, kun kasvua haetaan uusin tavoin verkosta, valottaa Väyrynen tulevaisuuden suuntia.