UNI-opintoportaali: Kaikki opintoihin liittyvät palvelut yhdessä paikassa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto toteutti yhteistyössä Arcusysin kanssa opiskelijoiden opintojen seurantaa ja tiedonhakua helpottavan portaalin.

UNI-opintoportaali kerää kaiken opiskeluun liittyvän tiedon yhteen paikkaan 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto toteutti yhteistyössä Arcusysin kanssa opiskelijoiden opintojen seurantaa ja tiedonhakua helpottava portaalin. Tarvittavat toiminnallisuudet koostettiin lukuisten integraatioiden avulla yliopiston käyttämistä järjestelmistä, kuten Opintoportaali Nopasta. Navigaatiot toteutettiin kahdella erillisellä navigaatiorakenteella, koulutusohjelmakohtaisesti ja kaikille opiskelijoille suunnatusti. Uni-opintoportaaliin kirjautumalla opiskelija pääsee personoituun intraan, josta löytyvät sähköposti, kalenteri, uutiset, ajankohtaiset tapahtumat opintojaksoilta, käyttäjäkohtaiset ja yhteiset linkkilistat.

Käyttäjäystävällisyys ja informaatiivisuus huomioitiin koko kehitysprosessin ajan. Uutisiin toteutetun toiminnallisuuden avulla on mahdollisuus uutisten suodattamiseen. Käyttäjällä on myös oikeudet linkkien rajaamiseen ja portlettien muokkaamiseen. Koko kehitystyö tehtiin ketteriä menetelmiä hyödyntäen, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus seurata edistymistä ja antaa palautetta. Seuranta, palaute ja jatkuvakehitys ohjasivat koko prosessia.

"Onnistuimme käyttämään teknisiä ratkaisuja saavuttaaksemme opiskelijaystävällisen pääviestintäkanavan. Saimme Arcusysiltä personointiin ja opiskelijan tukeen liittyen asiantuntevaa konsultointia sekä näkemystä ratkaisujen valintaan. Myös henkilökuntamme on ollut tyytyväinen käytettävyyteen, kun yhden portletin päivityksellä saa halutun informaation jaettua", projektikoordinaattori Hanna Lommi kertoo.