Korkeakoulut määrittelivät valtakunnallisen EXAM-tenttijärjestelmän uudestaan

Kymmenen suomalaista korkeakoulua määritteli korkeakoulujen tenttijärjestelmän uusiksi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Arcusys Oy:n tuella.

Pois turha paperien pyörittäminen, toiminnan jäykkyys ja tuhlaus! Kymmenen suomalaista korkeakoulua määritteli korkeakoulujen tenttijärjestelmän uusiksi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Arcusys Oy:n tuella.  Syntyi EXAM-tenttijärjestelmä, joka tuo uutta käyttömukavuutta, joustavuutta ja kustannussäästöjä.

Tenttijärjestelmän uudistaminen käynnistettiin viime syksynä. Tavoitteena oli nykyisiä tenttijärjestelmiä parempi käyttömukavuus, vakaus, joutavuus sekä opettajien ja opintohallinnon työn vähentäminen tenttiprosessissa. Projektipäällikkö Kristiina Uolian työlistalle uuden tenttijärjestelmän luominen päätyi sen jälkeen, kun aiemmin useamman korkeakoulun käytössä olleen Tenttis-järjestelmän ylläpitovastuu siirtyi CSC:lle.

"Tenttijärjestelmän uudistaminen oli ajankohtaista useammalle korkeakoululle. Hyväksi havaitut ominaisuudet Tenttiksessä hyödynnettiin, mutta muuten lähdimme liikkeelle puhtaalta pöydältä", CSC:n Kristiina Uolia kertoo.

Uudistuksen tavoitteena oli nykyisiä tenttiakvaariotoiminnan mahdollistavia järjestelmiä parempi käyttömukavuus, vakaus, joustavuus sekä uudet ohjelmistotekniset laajennusmahdollisuudet. Examista haluttiin moderni ja helposti laajennettava ratkaisu, joka korvaa perinteiset paperitentit ja nykyiset akvaariotenttijärjestelmät.

Examin ensimmäinen versio on nyt valmis. Uusi tenttijärjestelmä tukee yksilöllistä ja joustavaa opiskelua ja vähentää opettajien ja opintohallinnon valmistelutyön määrää. Ensisijaisesti uusi järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tenttiakvaariotenttimiseen ja jatkossa mahdollisesti myös muihin sähköisen tenttimisen muotoihin. 

Joustoa opiskelijalle

Opiskelijalle Exam mahdollistaa joustavan tenttimisen. Nopeat uusintamahdollisuudet vähentävät opintoihin liittyvää stressiä ja lisäävät opintojen suunnitelmallisuutta. Niin ikään tenttikirjajonot lyhenevät, eikä kirjastojen tarvitse hankkia tenttikirjoja koko vuosikurssille. 

Tenttiakvaariotoiminta parantaa esteettömyyttä niille, jotka tarvitsevat tietokoneen tenttimiseen ja niille, jotka tarvitsevat rauhallisen tenttitilan.

Ajan säästöä opettajalle

Tenttikysymykset kerran tehtyään opettajan ei tarvitse tehdä joka tenttiin erikseen kysymyksiä. Arvioinnin voi tehdä missä ja milloin vain ilman, että vastauspapereita pitää hakea. Arviointiprosessi nopeutuu, kun käsialasta saa paremmin selvää.

"Opiskelijoille on helppo antaa palautetta, mikä lisää annetun palautteen määrää ja vuorovaikutusta tenttiprosessissa. Suoritusten kirjaaminen tulee olemaan näppärää ja nopeaa. Vaikka työtehtävät pirstoutuvat ajallisesti paperitenttiä enemmän, kokonaisuutena prosessin vaatima työaika vähenee", Uolia listaa etuja.

Päällekkäinen työ poistuu

Opintohallinnon vinkkelistä turha paperinpyörittäminen ja paperitentteihin liittyvä logistiikka jää pois. Samoin suoritusten käsin kirjaamisen tilalle tulee opettajien kirjaamien suoritusten automaattisempi rekisteriin vienti. Kokonaisuutena prosessin vaatima työaika vähenee.

Hyvää yhteistyötä

Onnistumisen yhdeksi ehdottomaksi kulmakiveksi projektipäällikkö Uolia nostaa viestinnän; yhteinen ymmärrys ja tahtotilan kirkastuminen ovat edellyttäneet avoimuutta ja selkeää viestintää kaikkien projektiin osallistuneiden toimijoiden välillä. Uolia antaa kiitosta Arcusysin osaamiselle. 

"Arcusysillä on hyvä osaaminen opetuksen tukemiseen ja teknologiaan liittyvissä ratkaisuissa."

Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen Exam-konsortio. Konsortioon kuuluvat perustajajäseninä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Turun yliopisto. Ensi vuoden alusta lähtien Exam-konsortioon otetaan myös uusia jäseniä.