Arcusys työpaikkana

Osaavia tyyppejä, monenlaista kokemusta, erilaisia taustoja – kaikki yhdenvertaisia.

Työpaikka on kuin hyvä parisuhde. Tällä iskulauseella olemme rakentaneet yrityskulttuurimme ja suhteemme työntekijöihimme aina ensitreffeistä alkaen. Meillä vallitsee yhteisöllisen tiimipelaamisen kulttuuri, jossa jokaista työntekijää kohdellaan ja arvostetaan tasapuolisesti yksilönä.

Luotamme avoimuuden ja rehellisyyden voimaan, ja korostamme avoimen vuorovaikutuksen tärkeyttä niin yrityksen sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. Tekemällä yhdessä pieniä asioita suurella sydämellä olemme luoneet ainutlaatuisen työyhteisön, jossa aidosti viihdytään yhdessä ja halutaan harrastaa porukalla vapaa-ajallakin.

Minulle tämä on ehdottomasti great place to work; pelkkä ajatuskin työkavereista saa minut hymyilemään, saan heistä valtavasti energiaa. Arcusysin ehdoton vahvuus on ihmiset, joista jokaista arvostetaan juuri sellaisena kuin on. Tämä ei ole ainoastaan työpaikka, tämä on Arcusys Family.

Avoin kommentti GPTW* 2015 -tutkimuksesta

Arvot

Yrityksemme arvoina ovat vastuullisuus, yhteisöllisyys, kehittyminen, ja asiakaslähtöisyys. Arvomme olemme luoneet yhdessä, sillä uskomme arvoihin perustuvan toiminnan toteutuvan aidosti vain tältä pohjalta. Arvot ovat päivittäisiä työkalujamme, jotka ohjaavat valintojamme.  

Meillä jokainen päivä on mahdollisuus näyttää parasta osaamistaan, sekä oppia uutta – niin työkavereilta, kuin asiakkailtakin. Lisäksi luotamme työntekijöihimme ja annamme heille paljon vastuuta. Jokaisen työpanoksella on merkitystä ja se myös näkyy päivittäisessä työssämme.

Vastuullisuus
Haluamme toimia työympäristössä, jossa voimme luottaa toisiimme ja kantaa vastuun työtehtävistämme loppuun saakka.
Yhteisöllisyys
Arvostamme toisiamme ja kunnioitamme jokaista persoonallisuutta.
Kehittyminen
Emme koe työtä pelkästään työnä, vaan mahdollisuutena kehittyä ja työskennellä asioiden parissa, jotka kiinnostavat aidosti.
Asiakaslähtöisyys
Meillä on halu ymmärtää asiakkaamme tarpeet ja antaa niiden ohjata toimintaamme.

Työsuhde-edut

Työntekijät ovat kaikki mitä meillä on. Haluamme pitää työntekijöistämme huolta monin eri tavoin, joten työsuhde-etujemme kirjo on laaja. Edut tukevat arvojemme toteutumista ja työntekijämme ovat ehdotuksillaan aktiivisesti mukana työsuhde-etujen laatimisessa.

Panostamme erityisesti terveyden ylläpitoon lukuisin eri tavoin. Jos sairaus yllättää, tarjoamme kokonaisvaltaisen hoidon työterveyden ja sairauskuluvakuutuksen yhdistelmällä. Yleiskattavien prosessien sijaan ratkaisemme sairastapaukset yksilöllisesti työntekijän ehdoin. Lisäksi meillä on tarjolla mm. lounas- ja virikeseteleitä, sekä yhteistä tekemistä niin työssä, kuin työajan ulkopuolellakin.

Parasta on suhtautuminen ihmisiin kokonaisvaltaisina ihmisinä ja vapaa-ajan arvostaminen. Kaikki ehdotukset esim. työhyvinvoinnin parantamiseksi otetaan tosissaan vastaan ja yleensä kaikki toteutetaankin :) Esimiestyö on parantunut entisestään ja meillä on kaikkea sellaista, mitä normifirmoissa ei yleensä ole!

Avoin kommentti GPTW* 2014 -tutkimuksesta

_____
* Tutkimus pohjautuu Great Place to Workin hyvän työpaikan määritelmään: Hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä.