Arcusys Oy:n asiakastyytyväisyys nousi viimeisimmän tutkimuksen mukaan

Arcusys Oy teetti kesäkuussa 2017 asiakastutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Arcusysin asiakastyytyväisyyttä ja tunnistaa toiminnasta kehittämistä vaativia osa-alueita. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja siihen osallistui Arcusysin asiakkaita Suomesta ja Saksasta. Edellinen asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin vuonna 2015.

Kiitosta palvelevalle henkilöstölle

Tutkimustulosten perusteella Arcusysin vahvuuksiksi nousivat palvelualtis henkilöstö sekä onnistunut markkinointi ja viestintä. Näiden lisäksi parhaita arvosanoja saivat tukipalvelut ja ylläpidon toimivuus sekä henkilöstön tavoitettavuus ja aktiivisuus. Lisäksi asiakaspalautteen käsittelyn todettiin kehittyneen merkittävästi sitten viime mittauksen. Avoimissa palautteissa esille nousivat joustavuus, palveluhenkisyys ja vahva osaaminen.

Tutkimuksen mukaan asiakkaamme suosittelevat Arcusysia mielellään. Arcusys nähdään asiantuntevana, dynaamisena yhteistyökumppanina, joka ollaan valmiita valitsemaan uudelleen palveluiden toimittajaksi. Haastattelujen mukaan Arcusys erottuu positiivisesti kilpailijoistaan, toiminnan jatkuvaan kehittämiseen oltiin erityisen tyytyväisiä.

Kehittämiskohteet

Pääasiallisiksi kehittämiskohteiksi valikoituivat tutkimustulosten perusteella ratkaisujen läpivientiin ja hallintaan liittyvät asiat. Aiomme ratkaista haasteet kehittämällä projektiseurantaa ja viestintää projektien etenemisestä. Parannamme edelleen asiakaslähtöistä toimintaamme ja tarjoamme asiakkaillemme entistä täsmällisempiä ratkaisuvaihtoehtoja menestyksen takaamiseksi ja liiketoiminnan tehostamiseksi.

Katso viimeisimmät uutiset
Lue lisää

Webinaarit

Personoi organisaation oppiminen ja saavuta parempia tuloksia

Lue lisää

Uutiset

Arcusys Oy teki miljoonakaupat Ruotsiin

Lue lisää

Uutiset

Arcusys Oy voitti Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 2017