Asiakastyytyväisyys toi Arcusysille 2,7 miljoonan euron kaupat

STM keskittää virastojensa ja laitostensa verkkopalvelut Liferay-portaalialustalle.

Tietotekniikan palveluyritys Arcusys Oy on valittu Sosiaali- ja terveysministeriö -konserniin kuuluvien virastojen ja laitosten verkkopalvelujen toteuttajaksi. Nelivuotisen puitesopimuksen arvo on 2,7 miljoonaa euroa. Avoimen lähdekoodin portaalialustaan sitoutuneelle valtionhallinnolle Liferay-kauppa on lajissaan Suomen suurin.  Joensuulainen Arcusys on pitkään toiminut aktiivisesti Liferayn kehittäjäyhteisön jäsenenä ja toteuttanut teknologialla lukuisia vaativia asiakasprojektia. STM:n tarjouskilpailussa asiakastyytyväisyys nousi painavimmaksi valintaperusteeksi ja Arcusysin valtiksi.

- Osalla STM-konsernin organisaatioista aikaisempi verkkopalvelutoteutus on pohjautunut Liferay-teknologiaan. Kustannuksissa säästetään, kun koodin hyödynnettävyys on mahdollista laajemmalle joukolle, STM:n viestintäyksikön projektipäällikkö Rope Sidebras taustoittaa.
STM-konserniin kuuluvista virastoista ja laitoksista Liferay EE -teknologian mukaisen verkkopalvelun julkaisevat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Säteilyturvakeskus STUK.  Jatkossa mukaan tulevat muun muassa Työsuojeluhallinto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Työterveyslaitos. Sopimukseen liittyy optio lisätöistä.

Avoimuutta ja varmuutta

STM:n tavoitteena on verkkosivujen huoltovarmuuden, kapasiteetin, saavutettavuuden ja niin sanotun varasivustoratkaisun toimivuus. Erilaisia sidosryhmiä ja kansalaisia on voitava palvella laadukkaasti myös tiukoissa tilanteissa, joissa tiedon tarve on suurin.

- STM-konsernin verkkopalveluissa kyse on laajoja kansalaispiirejä palvelevista sivustoista, joiden toimivuus myös hätä- ja kriisitilanteissa on äärimmäisen tärkeätä. Rakennamme konsernin verkkopalveluille yhteisen alustan, jolla varaudutaan sivustojen suuriin kuormituspiikkeihin, Arcusys Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hurskainen kertoo.
STM pyrkii tarjoamaan kansalaisille mahdollisimman avoimesti kaiken sen tiedon, joka on julkista ja jaeltavissa verkkosivujen kautta. Sidebrasin mukaan STM aikoo lähitulevaisuudessa lisätä myös muita asiointiin ja avoimen hallinnon malliin tähtääviä verkkopalveluita, kuten otakantaa.fi ja lausuntopalvelu.fi.

Luotettavuus ja asiakastyytyväisyys

STM-konsernissa verkkopalveluiden uudistamisprosessin läpivientiä valvoo erityinen verkkopalveluiden kehittämistyöryhmä. Tarjouskilpailussa huomattavan paljon painoarvoa annettiin asiakastyytyväisyydelle.

- Tarjoukset vertailtiin tarkkojen hintaan ja laatuun perustuneiden kriteerien avulla. Arcusys sai pisteitä muun muassa Liferay-osaamisestaan ja referenssikohteille tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä.
STM:n konsernin verkkohanke sisältää useita käyttöönottoprojekteja ja ensimmäisten uudistettujen sivustojen pitäisi olla tuotannossa ensi vuoden alkupuolella. Aikataulu on tiukka, ja tekniseltä toteuttajalta vaaditaan hyvää työpanosta ja syvällistä osaamista Liferay-teknologiasta.

Kasvun vuosi 2014

Talouden nihkeä suhdannevuosi 2013 oli tahmea myös Arcusysille: yhtiön liikevaihdon kasvu jäi noin 14 prosenttiin. Toimitusjohtaja Hurskaisen mukaan näkymät vuodelle 2014 ovat nyt erinomaiset. Liikevaihdon arvioidaan nousevan viime vuoden 4,4 miljoonasta jo 6 miljoonaan euroon.

- Digitalisoituminen näkyy, yritykset ja organisaatiot panostavat verkkoon ja itsepalveluun. Kuluttajapalvelut, pankkitoimiala ja julkishallinto nousevat kehittäjien kärkeen. Toisaalta myös suomalainen perusteollisuus ottaa verkkopalveluissa vahvaa roolia, Jussi Hurskainen arvioi.

Lisätiedot
Arcusys Oy
Jussi Hurskainen
toimitusjohtaja
0500 879 417
jussi.hurskainen@arcusys.fi

Katso viimeisimmät uutiset
Lue lisää

Uutiset

Arcusys yhteistyöhön Carahsoftin kanssa Yhdysvaltain markkinoilla

Lue lisää

Uutiset

Arcusys Oy avaa toimipisteen Lontooseen

Lue lisää

Webinaarit

Tee oppimisen digitalisaatiosta organisaatiosi kilpailuetu