Tutkimus: Digitaalisten oppimisympäristöjen merkitys yrityksille kasvamassa

Arcusys teetti vuodenvaihteessa 2017–2018 puhelinhaastatteluihin pohjautuvan tutkimuksen, jossa kartoitettiin suurten suomalaisten yritysten ja organisaatioiden suhtautumista ja valmiutta panostaa koulutukseen sekä digitaalisiin oppimisympäristöihin. Tutkimusta varten haastateltiin 175 asiantuntijaa. Tutkimuksen toteutti Innolink.

Työelämän muuttuessa yhä enemmän tietoa ja uudenlaista osaamista vaativaksi myös uuden oppimisen merkitys korostuu. Tutkimuksessa havaittiin, että koulutuksien järjestämistavat vaihtelevat paljon eri organisaatioissa ja vastuu koulutuksista on usein hajallaan. Tämän takia myös digitaalisten oppimisympäristöjen käyttäjämäärien arviointi osoittautui hankalaksi.

Käytännössä lähes kaksi kolmesta tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ei ole ottanut täysimääräisesti käyttöön digitalisaation tuomia mahdollisuuksia oppimisen tehostamiseksi ja sitä kautta työnteon tehostamiseksi. Oppimisympäristöinä käytetään jonkin verran järjestelmiä, joita ei varsinaisesti ole suunniteltu kouluttamiseen. Vain harvalla on käytössään organisaation osaamisen hallintaan ja kehittämiseen tarkoitettu ratkaisu. Tarve tällaiseen on kuitenkin selvästi nähtävissä. Esimerkiksi ohjelmistorobotiikan ja muiden uusien teknologioiden myötä tarve kouluttaa ihmisiä lisääntyy jatkuvasti.

Digitaalisten oppimisympäristöjen tärkeys ja osaamisen kehittämisen tarpeellisuus tiedostetaan hyvin; 44% vastanneista uskoo, että digitaaliseen oppimiseen ja oppimisympäristöihin käytettävä budjetti tulee kasvamaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Useimmiten vain osa henkilökunnasta osallistuu tiettyä aihetta koskeviin koulutuksiin ja vain tietyt koulutukset suunnataan kaikille. Tutkimuksen mukaan tärkeimpänä digitaalisen oppimisen tuomana lisäarvona nähtiinkin se, että oppimateriaalit ovat helposti saatavilla ja että niiden kohdentamien oikeille henkilöille on mahdollista.

Omia työntekijöitä koulutettaessa perehdytys oli yleisin koulutuksen aihe ja sitä seurasi uusiin prosesseihin ja järjestelmiin liittyvä koulutus. Omien työntekijöiden lisäksi organisaatiot kouluttavat yhteistyökumppaneita: partnereita, alihankkijoita ja jälleenmyyjiä. Tämä kohderyhmä tarvitsee useimmiten koulutusta tutustuessaan uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

Arcusys Oy

Arcusys on kansainvälisesti kasvava oppimisen digitalisaatioon erikoistunut IT-yritys. Yrityksen kehittämä Valamis-oppimisympäristö auttaa organisaatioita muuntamaan digitalisaation haasteet organisaation kilpailueduksi. Arcusys ja Valamis-oppimisympäristö on valittu globaaliin Gartnerin 2016 "Market Guide for Corporate Learning Suites" -oppaaseen. Yrityksen asiakkaita ovat suuret yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot. Arcusysin pääkonttori sijaitsee Joensuussa. Yhtiöllä on toimipisteitä Suomessa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksassa ja Venäjällä.

Ota yhteyttä
Jyri-Pekka Makkonen
Head of Sales
+358 50 434 1521
Katso viimeisimmät uutiset
Lue lisää

Uutiset

Arcusys mukana nopeimmin kasvavien yritysten Inc. 5000 -listalla

Lue lisää

Uutiset

Arcusys tukee yrittäjiksi aikovia Start Me Up -liikeideakilpailussa

Lue lisää

Uutiset

Arcusys voitti kultaa Brandon Hall Groupin vuoden 2017 Excellence Awards -kilpailun Learning Technology-sarjassa